Tilbage Udskriftsvenlig

NYHEDER fra hs.geoenergi.org

29. november 2016
Rapport om mulighederne for lagring af varmt vand i undergrunden ved Aalborg
GEUS har i dialog med Aalborg Forsyning udarbejdet en rapport der undersøger de geologiske muligheder for lagring af varmt vand i udvalgte  sandstensformationer i undergrunden ved Aalborg. Rapporten tager udgangspunkt i eksisterende data og beskriver desuden behovet for supplerende undersøgelser.
Se rapporten her