Grafik
Til forsiden
Om projektet
Partnere
Publikationer og resultater

Kortlægning af mulighederne for geologisk varmelagring i Danmark

EUDP-logo

Frontpage figure
I Danmark er både vindkraft og fjernvarme integrerede dele af energiforsyningen. Imidlertid giver perioder med overskud af vindkraft ekstra strøm, som det kan være vanskeligt at udnytte optimalt, lige som solvarme primært produceres i periode med begrænset varmebehov. Der er derfor behov for nye, innovative måder at opbevare denne energi og gøre den tilgængelig, når det er nødvendigt. Via kendt teknologi kan overskydende elektricitet omdannes til varme, og i lighed med varme fra solpaneller og overskudsvarme fra industriproduktion lagres i jorden til senere brug 

Da teknisk og miljømæssigt forsvarlige løsninger til geologisk lagring af varme i høj grad afhænger af de lokale geologiske forhold og dybder, er det vigtigt at kortlægge og karakterisere geologiske formationer med potentiale for lagring, og identificere de mulige tekniske løsninger til etablering og drift af anlæg til varmelagring i disse. 

De overordnede formål medprojektet er at:

  • Undersøge geologiske, miljømæssige og tekniske forhold af betydning for varmelagring.
  • Undersøge lagringskapacitet og temperaturpåvirkninger ved modellering af forskellige geologiske forhold og tekniske løsninger.
  • Evaluere gældende lovgivning, og komme med forslag til at fremme mulighederne for at etablere miljømæssige og teknisk optimale løsninger.
  • Udarbejde retningslinjer relateret til lokale geologiske forhold, der kan bruges af virksomheder med planer om at etablere anlæg til varmelagring
  • Designe og evaluering af nye koncepter til hybrid varmelagring med kombinationer af damvarmelagre og borehulslagre.
 
Grafik
© GEUS Universitetsbyen 81, Lok. 622, 6. etage, 8000 Aarhus C Danmark E-mail:
Sidst ændret : Torsdag 4. Aug., 2016
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!